0

ครั้งแรกกับการใช้ MacBook Air

จาก Entry ที่แล้วกับ การตัดสินใจซื้อ MacBook Air ในครั้งนี้ก็จะเล่าถึงประสบการณ์ในการใช้ MacOS ครั้งแรกครับ Use Facebook to Comment on this Post