Tagged in: camp

ตากล้องประจำค่าย YWC ครั้งที่ 10 ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรูปภาพ

หลังจากที่ได้เข้าค่าย iYWC9 เมื่อปีที่แล้วนั้น ก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆสำหรับชาว Young Webmaster Camp รุ่นที่ 9

ไม่ว่าจะเป็นค่าย JWC  ครั้งที่ 4 (Junior Webmaster Camp) หรือ YWC Reunion ครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา….

Continue reading…

Use Facebook to Comment on this Post

WIP

เจ้าของเว็บ WIP.IN.TH
ชอบเขียนบล็อก
ตามวง BNK48
คามิน้องวีรยา~

การไปค่าย ThinkCAMP ครั้งที่ 4 ครั้งแรกของกระผม

ถ้าบอกว่า ค่าย ThinkCAMP คุณนึกถึงอะไร??…..

ผมคิดว่า ค่ายนี้ น่าจะเป็นค่ายเกี่ยวกับการคิด คิด คิดอะไรซักอย่างนี่แหละ ซึ่งอยากรู้มากว่ามันมีอะไรดี ก็เลยหลวมตัวไปสมัคร … Continue reading…

Use Facebook to Comment on this Post

WIP

เจ้าของเว็บ WIP.IN.TH
ชอบเขียนบล็อก
ตามวง BNK48
คามิน้องวีรยา~